Filters
Søk

Kjøpsbetingelser

INNLEDNING

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra ZIP ZAP AS til forbrukere i Norge.

Avtalen er bindende når et kjøp er gjennomført. Kunde vil umiddelbart etter å ha sendt sin bestilling motta en ordrebekreftelse per e-post.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på zipzap.no er bare tilgjengelig på norsk. Gjeldende betingelser er til enhver tid angitt på ZIP ZAP AS sine nettsider.

INNHOLD

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Rabatter og tilbud
 5. Avtaleinngåelse
 6. Ordrebekreftelse
 7. Betaling
 8. Levering og forsinkelse
 9. Angrerett og bytterett
 10. Personopplysninger
 11. Tvister
 12. Lover som regulerer salg til privatpersoner utenfor fast utsalgssted
 13. Falske bestillinger og forsøk på svindel
 14. Force majeur
 15. Mottak av nyhetsbrev
 16. Endring av vilkårene

1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE

Selger er:

 • Firmanavn:                     ZIP ZAP AS
 • Organisasjonsnummer:    995679078 MVA
 • Besøksadresse:               Marken 16, 5017 Bergen
 • Postadresse:                   Marken 16, 5017 Bergen
 • Telefon:                          55 36 78 98
 • E-post:                           butikk@zipzap.no

Åpningstider kundeservice og lager:

Mandag - fredag: 09.30 - 17.00

Lørdag: 10.00 - 16.00

Selger blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

3. PRISER

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 

4. RABATTER OG TILBUD

Tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker eller ut angitt kampanjeperiode. Ulike tilbud og rabattkoder kan ikke kombineres. Rabattkoder må legges til i handlekurven og kan ikke legges til etter at ordren er fullført. Man kan kun benytte én rabattkode per handel.

5. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av ZIP ZAP AS. En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra ZIP ZAP AS i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. ORDREBEKREFTELSE

Når vi har mottatt din bestilling, skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen bør du ta kontakt med oss så snart som mulig. 

7. BETALING

Handler du med bank-/kredittkort, vil vi reservere beløpet på kortet ditt idet du bekrefter din bestilling. Beløpet trekkes når vi sender varen.

8. LEVERING OG FORSINKELSE

Leveringstid beregnes normalt til 2-4 virkedager + ordinær postgang. Vi tar forbehold om at det kan oppstå situasjoner som gjør at vi blir utsolgt for ett eller flere produkter. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som alternativt produkt. Du har rett til å heve kjøpet ved forsinket levering. Fast frakt kr 59,-  Vi sender ikke til utlandet. Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

 

9. ANGRERETT OG BYTTERETT

Du kan selvsagt benytte deg av angreretten om du likevel ikke ønsker produktet du har bestilt.

Angrefristen utløper 14 dager etter at du har mottatt varene. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder.

Angreskjema sendes sammen med ordrebekreftelsen på e-post.

Denne inneholder en del ferdig utfylt informasjon som må være vedlagt returen. Ved angrerett kan du returnere varen(e) på følgende måte:

Alternativ 1 - Levere varen(e) kostnadsfritt til Zip Zap AS. Marken 16. 5017 BERGEN  – Du trenger ikke å fylle ut angreskjema om du benytter dette alternativet, det tilstrekkelig å vise kvittering.

Alternativ 2 - Fyll ut angreskjema eller benytt angreskjema du fikk tilsendt med ordrebekreftelsen og send denne sammen med varen til Zip Zap AS. Marken 16. 5017 BERGEN . Ved valg av alternativ 2, må kjøper selv dekke alle kostnader i forbindelse med retur.

I begge tilfeller må varen leveres i uskadet original emballasje og varen skal være ubrukt og i samme forfatning som du mottok den.

Eventuelle merkelapper skal henge på.Ved bruk av angrerett, kan ikke varene være brukt, samt at original emballasje og merkelapper som hang-tags kan ikke være fjernet fra produktet. Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt retur. Om du velger å heve kjøpet i sin helhet blir hele beløpet ekskl. frakt/gebyr refundert. Dette forutsetter at du har handlet med kort og at varene er kommet tilbake til oss.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).

10. PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud i nyhetsbrev etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller når loven krever det. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte. Du står ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person/adresse dersom det er gitt feil opplysninger. Du står også ansvarlig dersom kontaktopplysningene (e-postadresse og telefonnummer) ikke stemmer, og vi dermed ikke har kunnet kontakte deg.  

11. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

12. LOVER SOM REGULERER SALG TIL PRIVATPERSONER UTENFOR FAST UTSALGSSTED

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.
Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

13. FALSKE BESTILLINGER OG FORSØK PÅ SVINDEL

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt. 

14. FORCE MAJEUR

Dersom ZIP ZAP AS er forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ZIP ZAP AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. MOTTAKERE AV NYHETSBREV

Ved å handle i vår nettbutikk kan du velge å motta nyhetsbrev før kjøpet inngås. Vi sender kun ut nyhetsbrev til de kundene som ønsker å motta det på e-post. Det skal være enkelt å melde seg av nyhetsbrevet, og vi vil til enhver tid være behjelpelig dersom det skulle være nødvendig.

16. ENDRING AV VILKÅRENE

ZIP ZAP AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, uten på forhånd å varsle våre kunder og samarbeidspartnere.