Filters
Søk

Om personvern

Når du registrerer deg og handler hos oss, oppbevarer vi den informasjonen som trengs for at vi skal være i stand til å fullføre handelen og levere ordren til deg, samt gi deg oversikt over ditt kundeforhold.

Dette er da navn, adresse, telefonnummer, epost, samt historikk over ordre og leveranser.

Din informasjon behandles med diskresjon, og vi understreker at ingen informasjon om dine betalingskort eller lignende lagres i våre systemer.

Informasjon om deg og ditt kundeforhold til oss vil aldri bli utlevert/solgt til en tredjepart.

Du har alltid rett til å få utlevert informasjonen vi har lagret om deg, samt rett til å få den slettet